Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ข่าวการศึกษา  

"คำขวัญวันครูปีนี้" เทิดพระเกียรติราชินี
 (2013-01-09)

 

ศธ.เทิดพระเกียรติพระราชินี ตั้งคำขวัญวันครูประจำปี 2556 "80 พรรษาพระราชินี ราษฎร์รัฐภักดีครูศรีแผ่นดิน" พร้อมโชว์จัดงานใหญ่วันครู 12-16 ม.ค.นี้ "ปู" ไหว้อดีตครู 3 คน สวนดุสิตโพลเปิดผลสำรวจมองจุดด้อยการศึกษา ครูยังมีเทคนิคการสอนไม่ดี ยังจูงใจนักเรียนไม่ได้

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงการจัดงานวันครูประจำปี 2556 ครั้งที่ 57 พร้อมประกาศรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของคุรุสภา และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ว่า ศธ.จัดงานวันครูต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 57 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู และเป็นการส่งเสริมเชิดชูวิชาชีพครูที่สำคัญ การจัดงานวันครูในปีนี้จะมีการร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.2555 โดยจัดงานวันครูภายใต้แนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นครู” ขณะที่คำขวัญวันครูประจำปีนี้ คือ “80 พรรษาพระราชินี ราษฎร์รัฐภักดีครูศรีแผ่นดิน”

 นางพนิตา กำภูอยุธยา ปลัด ศธ. กล่าวว่า จัดงานวันครูครั้งที่ 57 นี้ จะจัดระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2556 ส่วนกลางจะจัดงานที่หอประชุมคุรุสภา ศธ. โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู เวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม และนายกฯ จะร่วมในพิธีคารวะครู ซึ่งปีนี้มีครูของนายกฯ มาร่วมพิธี 3 คน ได้แก่ นางสาวอรศรี มนตรี ครูผู้สอนและครูประจำชั้นของนายกรัฐมนตรีระดับอนุบาล 3 และนางกาญจนา นันทขว้าง ครูผู้สอนและครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และคนใหม่ที่มาปีนี้คือ นางสุภาพ วัฒนวิกย์กรรม์ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูทั้ง 3 คนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
                      ด้าน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็น “ความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2555” โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,452 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.2555 ถึง 7 ม.ค.2556 ผลการสำรวจพบว่า จุดด้อยของครูไทยคือ วิธีการและเทคนิคในการสอนยังไม่สามารถดึงดูดให้เด็กสนใจเรียน, การควบคุมอารมณ์ การวางตัว หรือพูดคุยกับเด็กที่ไม่เหมาะสม และเงินเดือนค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่มากพอ หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น นอกจากนี้ สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นครู 2,508 คนด้วย พบว่า ปัญหาหนักอกอันดับ 1 คือ ภาระงานของครูมีมากเกินไป ทำหลายหน้าที่ ไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอน อันดับ 2 ขาดขวัญกำลังใจ เงินเดือนค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าต่างๆ อันดับ 3 เด็กไม่สนใจเรียน ไม่เชื่อฟังครู มีพฤติกรรมก้าวร้าว และอันดับ 4 ขาดอัตรากำลังครูไม่ครบชั้น.


    

                      ที่มา: http://www.thaipost.net

  • < กลับ

 

 

 


 

 2013 © ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ. All Rights Reserved
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2628-5643 ต่อ 470, 471, 472 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : moc@moe.go.th