Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ข่าวการศึกษา  

เล็งเปิดEPเพิ่ม60วิทยาลัยปี'56 สอศ.กันงบ30ล.จ้างครูภาษาอังกฤษ
 (2012-11-05)

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เชิญวิทยาลัยอาชีวะในสังกัดที่มีความสนใจ ต้องการเปิดหลักสูตร English Program (EP) และ Mini English Program (Mini EP) มาประชุมร่วมกันที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อรับทราบแนวนโยบายของโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 32 วิทยาลัยรุ่นแรกที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวไปแล้วเมื่อปี 2555 แบ่งเป็น เปิดสอนหลักสูตร EP จำนวน 5 แห่ง และ Mini EP จำนวน 27 แห่ง โดยมีวิทยาลัยที่สนใจร่วมประชุม 120 แห่ง ขณะที่ สอศ.ตั้งเป้าไว้ว่า ปีการศึกษา 2556 จะขยายโครงการ EP เพิ่มอีก 60 วิทยาลัย ฉะนั้น มีแนวโน้มว่า สอศ.จะขยายโครงการ EP ได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะนี้มีวิทยาลัยเขียนโครงการเสนอขอเปิดหลักสูตร EP และ Mini EP แล้ว 58 แห่ง โดย สอศ.จะเปิดให้ยื่นความจำนงถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน คาดว่าเมื่อครบกำหนดแล้ว น่าจะมีวิทยาลัยขอเปิดหลักสูตร EP และ Mini EP ในปีการศึกษา 2556 ประมาณ 100 แห่ง
          นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า สำหรับวิทยาลัยที่จะได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตร EP ได้ ก็ต่อเมื่อผ่านการประเมินความพร้อมจากคณะกรรมการของ สอศ.ก่อน ซึ่งเกณฑ์การประเมินที่สำคัญจะพิจารณาจากความพร้อมด้านครู ที่จะต้องมีครูชาวต่างชาติอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นครูจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือครูจากประเทศอื่น หรือครูไทยก็ได้ แต่ต้องมีคะแนน TOEIC ที่ 600 คะแนนขึ้นไป รวมถึงมีความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน สถานที่ ที่สำคัญต้องมีความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วย เพราะหลักเกณฑ์หนึ่งที่ สอศ.กำหนดคือให้ฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างเรียนด้วย สำหรับหลักสูตร EP นั้น จะต้องไปฝึกงานในบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นประจำ
          "ปี 2555 มีวิทยาลัยที่เปิด EP หรือ Mini EP กระจายครบทุกภาคแล้ว ฉะนั้น ปีการศึกษา 2556 จะพยายามให้มีวิทยาลัยที่เปิด EP หรือ Mini EP ครบทุกสาขา และครบทุกจังหวัด รวม 2 รุ่น น่าจะเปิดได้ประมาณ 130 วิทยาลัย จากวิทยาลัยในสังกัดทั้งหมด 415 แห่ง คิดเป็น 30% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมอยู่แล้ว" นายชัยพฤกษ์กล่าว
          นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี่ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการนั้น สอศ.ได้กันไว้ประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อจัดสรรเพิ่มเติมให้วิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร EP และ Mini EP ในปี 2556 เพื่อนำไปใช้เป็นค่าจ้างครู แม้หารเฉลี่ยแล้ววิทยาลัยจะได้งบเพิ่มเติมแค่หลักแสนบาท แต่วิทยาลัยสามารถเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ โดย สอศ.กำหนดเพดานค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตร EP และ Mini EP ไว้ที่ 17,000 บาทต่อภาคเรียน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 25,000 บาทต่อภาคเรียน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งถือเป็นเพดานค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตร EP ที่ถูกกว่าโรงเรียนระดับมัธยม โดยวิทยาลัยแต่ละแห่งพิจารณาได้ว่าจะเรียกเก็บเท่าใดก็ได้ภายใต้เพดานดังกล่าว


          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

  • < กลับ

 

 

 


 

 2013 © ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ. All Rights Reserved
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2628-5643 ต่อ 470, 471, 472 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : moc@moe.go.th